Okręgowy Sąd Łowiecki

Adrian Klank

Adrian Klank

Przewodniczący Okręgowego Sądu Łowieckiego

Jędrzej Minkus

Jędrzej Minkus

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Łowieckiego

Tadeusz Biedroń

Tadeusz Biedroń

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

Sebastian Dziugiewicz

Sebastian Dziugiewicz

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

Dariusz Kalarus

Dariusz Kalarus

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

Roman Kądziela

Roman Kądziela

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

Aleksander Krawiec

Aleksander Krawiec

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

Wacław Oblas

Wacław Oblas

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

Tomasz Otrębski.

Tomasz Otrębski.

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego