Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Janusz Trzęsimiech

Janusz Trzęsimiech

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Wojciech Jakubowski

Wojciech Jakubowski

Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego