Nasi przedstawiciele w strukturach NRŁ i ZG PZŁ

Ewa Kraska

Ewa Kraska

Członek Zarządu Głównego

Zygmunt Łukaszczyk

Zygmunt Łukaszczyk

Członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Janusz Trzęsimiech

Janusz Trzęsimiech

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Maciej Bogdański

Maciej Bogdański

Członek Komisji Edukacji Naczelnej Rady Łowieckiej

Marek Woźniak

Marek Woźniak

Członek Komisji Sokolniczej Naczelnej Rady Łowieckiej

Wojciech Galwas

Wojciech Galwas

Członek Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej