Polski Związek Łowiecki
Okręg katowicki Polskiego Związku Łowieckiego to obszar stanowiący część województwa śląskiego, leży w zachodniej części pasa wyżyn południowo - polskich. Północną część naszego okręgu zajmują pagórkowate obszary Wyżyny Śląskiej i Krakowskiej, w części południowej pofałdowany Płaskowyż Rybnicki. To teren pełen przyrodniczych sprzeczności.
Zarząd Okręgowy Katowice
Z jednej strony aglomeracja śląska, skupisko dużych miast, zagęszczenie ludności, rozwinięta sieć dróg i autostrad, zdegradowane przez przemysł ciężki środowisko, z drugiej strony bardzo duża lesistość wynosząca ponad 60% powierzchni obwodów łowieckich, wspaniałe parki krajobrazowe, rezerwaty, w tym również, łączący się z historią łowiectwa rezerwat „Żubrowisko” – utworzony dla ochrony populacji żubra oraz pomniki przyrody.
Polski Związek Łowiecki
W zakresie terytorialnym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach znajduje się 106 obwodów łowieckich o całkowitej powierzchni 634 697 hektarów. W okręgu zarejestrowane są 103 koła łowieckie, około 4215 myśliwych w tym 158 dian.
Previous
Next

Wyłączenia strzelnicy z użytkowania w dniach 6-16 maja

Informujemy iż ze względu na treningi dla nowo wstępujących oraz strzelania służb mundurowych i odbywające się na strzelnicy zawody wyłączamy z użytkowania: 6 maja- w godz. 12.00-16.00 oś zając, oś rogacz, trap 7 maja- strzelnica NIECZYNNA 8 maja- w godz. 9.00-15.00 oś dzik, oś Nowy rogacz, pistoletowa; w godz. 12.00-15.00 trap 9 maja- w godz. 9.00-18.00 oś Nowy rogacz, oś pistoletowa 10 maja- w godz. 7.00-16.00 oś pistoletowa 11 maja- w godz. 7.00-12.00 oś pistoletowa 12 maja- w godz. 9.00-14.00 oś pistoletowa, w godz. 12.00-16.00 oś zając, oś rogacz, trap 12, 13 maja- w godz. 12.00-16.00 oś zając, oś rogacz, trap; w godz. 9.00-14.00 oś pistoletowa 14 maja- w godz. 9.00-14.00 oś pistoletowa 15 i 16 maja- strzelnica NIECZYNNA

Zapraszamy na I Międzynarodową Ocenę Pracy Tropowców i Posokowców

W dniu 22.05.2021 r. serdecznie zapraszamy na I Międzynarodową Ocenę Pracy Tropowców i Posokowców, organizowaną przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach. Prosimy o przesyłanie kompletnych zgłoszeń pod adres: zo.katowice@pzlow.pl Zgłoszenia, tj. formularz zgłoszenia, oświadczenie uczestnika, skan rodowodu oraz dowód wpłaty, przyjmujemy do 17 maja br. lub do wyczerpania miejsc. Wzór zgłoszenia i oświadczenia: https://pzlkatowice.pl/pliki-do-pobrania/dla-uczestnikow-ocen-kynologicznych/ Opłata startowa: 200 zł dla członków PZŁ, 250 zł dla pozostałych uczestników. Numer rachunku bankowego: 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530 Przyjmowane będą tylko kompletne, czytelne i opłacone zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że podczas imprezy, wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnym zaleceniem Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania epidemii COVID-19. Serdecznie zapraszamy Komisja Kynologiczna ZO PZŁ Katowice

Przypominamy o ocenie prawidłowości!

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy za sezon 2020/2021 oraz ocena dodatkowa prawidłowości odstrzału byków jelenia i daniela za sezon 2019/2020, odbędzie się w najbliższą sobotę tj.08.05.2021 r., od godz. 9:00 w siedzibie ZO PZŁ Katowice.

Zaproszenie na Puchar Kolba (16 maja)- do pobrania w Aktualnościach

Szkolenie weterynaryjne 22-23 maja

Informujemy, iż w dniach 22 – 23 maja 2021 roku przeprowadzimy dwudniowe szkolenie dla myśliwych i kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych.Informujemy, że utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010.Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, aplikację Microsoft Temas umożliwiającą połączenie audiowizualnez wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą w godzinach od 9:00 – 15:00.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 150,00 zł do dnia 17 maja na konto Zarządu Okręgowego ING Bank Śląski 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530 oraz zgłoszenie mailowe na adres kursy.katowice@pzlow.pl (również do 20 maja) zawierające: – potwierdzenie opłaty za szkolenie – imię i nazwisko kursant – PESEL kursanta – aktualny telefon kontaktowy – aktualny adres e-mail, który będzie służył do logowania do Teams (nie może być już używany w Teams ani w jakimkolwiek komunikatorze np. skype).

Kurs na selekcjonera

W dniach 24.05-28.05.2021 r odbędzie się kurs dla selekcjonerów. Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami szkolenie odbywać się może w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą wg. harmonogramu, który zostanie przesłany kursantom do 21.05.2021. Wykłady odbywać się będą od godz. 15-tej. Zapisy do dnia 20 maja. Warunkiem zapisu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 950,00 zł ( cena obejmuje koszt egzaminu) na konto Zarządu Okręgowego ING Bank Śląski 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530 oraz zgłoszenie mailowe na adres kursy.katowice@pzlow.pl (również do 20 maja) zawierające: – potwierdzenie opłaty za szkolenie – imię i nazwisko kursanta – aktualny telefon kontaktowy – aktualny adres e-mail, który będzie służył do logowania do Teams (nie może być już używany w Teams ani w jakimkolwiek komunikatorze np. skype). W ramach opłaty za kurs i egzamin kursanci otrzymują podręczniki. W przypadku zmiany obostrzeń i możliwości organizacji zgromadzeń kurs odbędzie się w trybie stacjonarnym. PLANOWANE EGZAMINY DLA SELEKCJONERÓW Egzamin dla selekcjonerów – 14, 15.06.2021 r., godz. 9:00, siedziba ZO PZŁ w Katowicach, adres: Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2 Egzamin poprawkowy dla selekcjonerów – 28.06.2021 r., godz. 9:00, siedziba ZO PZŁ w Katowicach, adres: Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2

Aktualności

Komunikaty

Galeria

Eventy

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną ofertę na rok 2021 przedstawimy wkrótce. Kontakt ws. organizacji imprez, wynajmu terenu, sal szkoleniowych itp. : Anna Skrzyńska tel.…