Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Kynologicznej

Wieloletni Przewodniczący Komisji Kynologicznej, Kol. Leszek Salamon zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Na stanowisku zastąpi go Kol. Maryla Wic.

Kol. Leszek Salamon od wielu lat był Członkiem, a od 2015 roku Przewodniczącym Komisji Kynologicznej Zarządu Okręgowego PZŁ w Katowicach. Jest myśliwym z KŁ Raróg Katowice, oddanym łowiectwu i myśliwskiej kynologii, mimo wielu wymagających zawodowych obowiązków. Kol. Salamon obok bycia instruktorem i lektorem kynologii myśliwskiej jest przede wszystkim zawodowo lekarzem, ale też Przewodniczącym Zarządu Związku Kynologicznego w Rybniku.

Życzymy Kol. Leszkowi Salamon dalszych sukcesów zawodowych i w obszarze kynologii, dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz PZŁ i nieoceniony wkład wniesiony w propagowanie i rozwój kynologii myśliwskiej. Darz Bór!