Zasady funkcjonowania strzelnicy i biura ZO w czasie pandemii

STRZELNICA

Strzelnica PZŁ Katowice jest otwarta jedynie dla służb mundurowych (podpisane umowy) oraz w celu przystrzeliwania broni (oś rogacz) w każdy poniedziałek, środę, piątek oraz sobotę w godz. 8.00 – 15.00.

BIURO

Biuro Zarządu Okręgowego w Katowicach jest czynne w poniedziałki i środy w godz.7.30-17.00. W pozostałe dni robocze biuro pracuje zdalnie w godz. 7.30-15.00.

Przypominamy o konieczności stosowania się do aktualnych wytycznych w zakresie środków ochrony osobistej w trakcie przebywania na terenie ZO PZŁ