Zaproszenie MIĘDZYNARODOWY KONKURS DZIKARZY 20-21.08.2021- szczegóły w aktualnościach

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach wraz z Komisją Kynologiczną ma zaszczyt zaprosić

 na MIĘDZYNARODOWY KONKURS DZIKARZY 20-21.08.2021 ( rozpoczęcie godzina 10:00), który odbędzie się na Słowacji w okolicach Żyliny.

sędziowie: Marzena Błońska, Piotr Błoński i Jose fHose Zatukal.

wpisowe :

– członkowie PZŁ za jednego psa : 350pln , za drugiego psa 250pln

– osoby niebędące członkami PZŁ 350 pln+VAT za jednego psa = 430,5pln , za drugiego psa 307,5pln

– osoba towarzysząca :100 pln

Limit psów – 20 , zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2021 lub do wyczerpania miejsc.

Nocleg we własnym zakresie – rekomendowane miejsca podamy Osobom zgłoszonym.

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie:

– skanu : rodowodu, paszportu z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, potwierdzenia opłaconej składki ZKwP, legitymacji PZŁ oraz potwierdzenie wpłaty.

PRZYJMUJEMY JEDYNIE KOMPLETNE ZGŁOSZENIA WRAZ Z POTWIERDZENIEM WPŁATY.

REKOMENDUJEMY POSIADANIE PASZPORTU COVID-owego.

W razie rezygnacji z udziału wpłat nie zwracamy.

zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: kynologia.katowice@pzlow.pl

osoba do kontaktu : Maryla Wic – 604490263