Wydanie nowej książki „Polowanie z łukiem” Ziemowita Tokarskiego

Wydanie nowej książki „Polowanie z łukiem” autorstwa Ziemowita Tokarskiego  było przyczynkiem do złożenia wizyty nowemu Łowczemu Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach Michałowi Gawdzikowi przez Przemysława Kucha i Arkadiusza Głąb – członków Komisji Łuczniczej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Katowicach. 

Przemysław Kuch przedstawił plan pracy Komisji na najbliższy okres oraz dotychczasowe działania prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego  na rzecz dopuszczenia łuku bloczkowego do polowania, zwłaszcza w terenach zurbanizowanych. 

    Spotkanie przebiegło w bardzo owocnej atmosferze  -niebawem  strzelnica przy Zarządzie Okręgowym  Polskiego Związku Łowieckiego  wzbogaci  się o nowe stanowiska łucznicze, co będzie przyczynkiem do przybliżenia problematyki i metodologii polowania z łukiem  szerokiemu gronu  myśliwych polujących w naszych lasach.

Zdj. A. Głąb

Tekst A.Głąb/P. Kuch