• Strona główna
 • Wpisy
 • Uchwały Zarządu Okręgowego- odwołania, powołania komisji problemowych (z dn. 26.11.2020 roku)

Uchwały Zarządu Okręgowego- odwołania, powołania komisji problemowych (z dn. 26.11.2020 roku)

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach uchwałą z dnia 26.11.2020 r. zlikwidował następujące  komisje problemowe:

 • Komisja Dian
 • Komisja do spraw ekonomiczno-finansowych.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach  uchwałą z dnia 26.11.2020 r. odwołał wszystkich członków komisji:

 • Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej
 • Wyceny Medalowej Trofeów
 • Strzeleckiej
 • Tradycji i Kultury Łowieckiej.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach  uchwałą z dnia 26.11.2020 r. powołał nowe komisje:

 • Komisję  Promocji Łowiectwa, Dziczyzny i Edukacji
 • Komisję Kontaktów Międzynarodowych
 • Komisję  Prawną.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach  uchwałą z dnia 26.11.2020 r. powołał nowych przewodniczących następujących komisji:

 • Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej – Przewodniczący Komisji: Wiesław Wardas
 • Komisja Wyceny Medalowej Trofeów- Przewodniczący Komisji: Grzegorz Lewczuk,
 • Komisja Strzelecka- Przewodniczący Komisji: Arkadiusz Boczkowski,
 • Komisja Tradycji i Kultury Łowieckiej- Przewodniczący Komisji: Adam Gorywoda,
 • Komisji Promocji Łowiectwa, Dziczyzny i Edukacji – Przewodniczący Komisji: Tomasz Kędziora,
 • Komisja ds Kontaktów Międzynarodowych- Przewodniczący Komisji: Zygmunt Łukaszczyk,
 • Komisji Prawna- Przewodniczący Komisji: Tomasz Jarek.

Osoby zainteresowane pracami w komisjach proszę zgłaszać swoją kandydaturę  na adres Łowczego Okręgowego m.gawdzik@pzlow.pl wraz krótkim uzasadnieniem.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach  uchwałą z dnia 26.11.2020 r. powołał następujący skład osobowy komisji ds rejonów:

 1. Rejon Zagłębiowski:

Łowczy Rejonowy: Aleksander Jewak,

Wice Łowczy Rejonowy: Dariusz Kalarus,

Członkowie: Witold Rosa, Tomasz Jedrzejewski, Antoni Misiarz, Przemysław Rosak.

 1. Rejon Bytomsko-Tarnogórski:

Łowczy Rejonowy: Piotr Cyankiewicz, 

Wice Łowczy Rejonowy: Mariusz Zalejski,

Członkowie: Roman Walawski, Marcin Michalak.

 1. Rejon Olkulski- wybór w późniejszym terminie
 1. Rejon Gliwicki:

Łowczy Rejonowy: Tomasz Taranowski, 

Wice Łowczy Rejonowy: Rafał Wycisk,

Członkowie: Bernard Godoj, Maciej Żmijewski, Dariusz Łabaj, Joachim Krupa, Rafał Drost.

 1. Rejon Rybnicki:

Łowczy Rejonowy: Ryszard Paszenda, 

Wice Łowczy Rejonowy: Andrzej Pietrasz

Członkowie: Paweł Dłóciok, Marcin Stokłosa,  Ryszard Jonderko,  Bernardeta Dziwoki, Leszek Salomon, Adam Gorywoda, Grzegorz Świerczyński.

 1. Rejon Pszczyński:

Łowczy Rejonowy: Andrzej Koczor,

Wice Łowczy Rejonowy Grzegorz Miciak,

Członkowie: Tomasz Borkowski, Jerzy Hławiczka, Wiesław Wardas, Cezary Wolny, Eugerniusz Pająk.

 1. Rejon Zawierciański:

Łowczy Rejonowy: Olga Oleksiak, 

Wice Łowczy Rejonowy: Krzysztof Wołek,

Członkowie: Rafał Kaczmarek, Anna Stuglik Rotarska, Tomasz Suchecki, Konrad Kuczera, Marek Dynowski.

 1. Rejon VIII dotyczy kół łowieckich: Borsuk Ćwiklice oraz Żubr Wilkowice. Nadzór nad wyżej wymienionymi rejonami ma Łowczy Okręgowy.