• Strona główna
  • Wpisy
  • Szkolenie z zakresu uzyskania uprawnień Prowadzącego Strzelania dla Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego.

Szkolenie z zakresu uzyskania uprawnień Prowadzącego Strzelania dla Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach informuje, że w dniu 29 marca 2021r. od godziny 15 planuje przeprowadzić szkolenie uzupełniające w zakresie pomocy medycznej, dla Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ w celu nabycia uprawnień PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, aplikację Microsoft Temas umożliwiającą połączenie audiowizualne z wykładowcą podczas wykładu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 200,00 zł do dnia 25 marca br. na konto Zarządu Okręgowego Zarządu Okręgowego 

ING BANK ŚLĄSKI nr 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530

W tytule przelewu należy wpisać :

a) prowadzący strzelanie

b) nazwisko i imię

c) numer telefonu

Przesłanie na adres e-mail zo.katowice@pzlow.pl imienia i nazwiska, numeru PESEL, potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz aktualnego adres e-mail, na który będziemy przesyłać bieżącą korespondencję dotyczącą przebiegu szkolenia i kody dostępu do aplikacji.