Szkolenie weterynaryjne 22-23 maja

Informujemy, iż w dniach 22 – 23 maja 2021 roku przeprowadzimy dwudniowe szkolenie dla myśliwych i kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych.
Informujemy, że utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010.
Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, aplikację Microsoft Temas umożliwiającą połączenie audiowizualne
z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą w godzinach od 9:00 – 15:00.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 150,00 zł do dnia 17 maja na konto Zarządu Okręgowego

ING Bank Śląski 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530

oraz zgłoszenie mailowe na adres kursy.katowice@pzlow.pl (również do 20 maja) zawierające:

– potwierdzenie opłaty za szkolenie

– imię i nazwisko kursant

– PESEL kursanta

– aktualny telefon kontaktowy

– aktualny adres e-mail, który będzie służył do logowania do Teams (nie może być już używany w Teams ani w jakimkolwiek komunikatorze np. skype).