Sprzedaż bezpośrednia dziczyzny- pytanie do KŁ.

Prosimy wszystkie koła łowieckie, które prowadzą sprzedaż bezpośrednią o przesłanie na adres zo.katowice@pzlow.pl informacji: nazwa koła, gdzie jest prowadzona sprzedaż – odbiór (miasto lub dokładny adres) wraz z numerem telefonu kontaktowego.