Skład komisji problemowych ZO PZŁ w Katowicach

Komisja Hodowlana:
Przewodniczący: Kazimierz Szydło
Zastępca Przewodniczącego: Piotr Wosinek
Sekretarz: Marek Dynowski
Członkowie: Mariusz Góral, Jerzy Hławiczka, Paweł Kaleta, Konrad Kuczera, Krzysztof Lysik, Piotr Tetla, Grzegorz Cekus, Wiesław Góral

Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej:

Przewodniczący: Wardas Wiesław 

Członkowie: Waldemar Bohosiewicz, Witold Brągiel, Grzegorz Brom, Zbigniew Galwas, Alojzy Mamok, Ryszard Paszenda, Sebastian Sułgut, Kazimierz Szydło, Mariusz Famuła, Stefan Kusz, Franciszek Wylenzek , Tomasz Kurek, Cezary Wolny, Marian Materzok, Bernard Godoj, Rafał Wycisk, Adrian Ceglarski, Michał Gawdzik, Zbigniew Fijałkowski, Jerzy Żagiell, Michał Góral, Dariusz Łabaj, Dawid Morkisz, Jan Jaskot, Andrzej Kozakiewicz

Zespoły- Przewodniczący:

 ZESPÓŁ NR 1 –  Wiesław Wardas

 ZESPÓŁ NR 2 –  Jan Jaskot

 ZESPÓŁ NR 3 –  Mariusz Famuła

 ZESPÓŁ NR 4 –  Franciszek Wylenzek

 ZESPÓŁ NR 5 –  Bernard Godoj

 ZESPÓŁ NR 6 –  Stefan Kusz

Komisja Wyceny Medalowej Trofeów:

Przewodniczący: Grzegorz Lewczuk

Zastępcy Przewodniczącego: Franciszek Wylenzek, Wiesław Wardas

Członkowie: Waldemar Bohosiewicz, Witold Brągiel, Jan Jaskot, Mariusz Famuła, Mateusz Branny, Zbigniew Fijałkowski, Stefan Kusz, Marcin Kalka, Dariusz Łabaj,  Dawid Morkisz, Grzegorz Pelon, Jan Biskupek

Przedstawiciele ZO PZŁ w Katowicach do Komisji Międzynarodowej Wyceny Medalowej (CIC):

Grzegorz Lewczuk

Franciszek Wylenzek

Grzegorz Pelon

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży, w tym z ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego:

Jacek Kołek

Komisja Strzelecka:

Przewodniczący: Arkadiusz Boczkowski

Zastępca Przewodniczącego ds składu sędziowskiego: Sławomir Wic

Zastępca Przewodniczącego ds organizacji zawodów: Marcin Zdunek

Zastępca Przewodniczącego ds mediów i komunikacji społecznej: Marcin Stokłosa

Zastępca Przewodniczącego ds strzelań MOP i parkurowych: Piotr Dytkowski

Członkowie: Józef Gembalczyk, Paweł Hetmańczyk, Marek Oźlański, Eugeniusz Bałaga, Denis Hink, Roman Bernacki, Łukasz Matuszczak, Michał Olender, Grzegorz Miciak, Michał Bogdański, Szymon Krakowski, Jarosław Szczepański

Komisja ds promocji łowiectwa, dziczyzny i edukacji:

Przewodniczący: Tomasz Kędziora

Zastępca przewodniczącego ds. promocji łowiectwa:  Tomasz Borkowski

Zastępca przewodniczącego ds. promocji dziczyzny: Mariusz Zalejski 

Zastępca przewodniczącego ds. edukacji: Jacek Kołek

Zastępca przewodniczącego ds  mediów: Piotr Piersiak

Zastępca przewodniczącego ds informacji na stronie www: Andrzej Otrębski

Zastępca przewodniczącego ds zdjęć: Marek Filipczyk

Członkowie: Sonia Wilk, Tomasz Bula,  Jan Gawdzik, Leszek Domogala, Wiesław Kucharski, Antoni Łaska, Helena Łaska, Jan Nowak, Jerzy Szołtys, Grzegorz Utracki, Marcin Deptuła, Jacek Bara, Waldemar Marek, Jacek Matus, Elena Gorywoda, Liliana Chmielarska, Jurek Gut,  Bogdan Domagała

Komisja Tradycji i Kultury Łowieckiej:

Przewodniczący: Adam Gorywoda

Członkowie: Adam Kanawka, Witold Brągiel, Jerzy Szołtys, Andrzej Pietrasz

Komisja Kynologiczna:

Przewodniczący: Maryla Wic

Kierownicy sekcji wyżłów : Dorota Parka , Aleksander Bednarski

Kierownik sekcji tropowców: Maryla Wic

Kierownik sekcji retrieverów: Wiesław Kawala

Kierownicy sekcji dzikarzy: Arkadiusz Waleczek, Zdzisław Krawiec

Członkowie: Sebastian Sułgut, Magdalena Frank,  Tomasz Banyś, Kamil Czerny, Marcin Fojt, Konrad Kuczera, Robert Parka, Sławomir Seweryn , Andrzej Smułkowski, Małgorzata Ciecierska- Hendryk, Stanisław Hendryk, Karina Trelińska.

Komisja Egzaminacyjna:

Przewodniczący: Michał Góral

Przedstawiciele PZŁ: Jan Warmusz, Aleksander Jewak, Sławomir Mroczek, Witold Brągiel, Jerzy Chrapka.

Przedstawiciel Marszałka Województwa: Szymon Kozioł

Przedstawiciele Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Adam Albertusiak, Artur Ciba

Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji: Bogdan Kołodziej, Paweł Tabor, Michał Jachna

Komisja Łucznicza:

Przewodniczący: Przemysław Kuch

Zastępca Przewodniczącego: Arkadiusz Głąb

Członkowie: Marek Handzlik, Dariusz Kalarus, Tomasz Kurek, Michał Nowakowski

Komisja Sokolnicza:

Przewodniczący: Marek Woźniak

Członkowie: Krzysztof Szczypiński, Agnieszka Pyc, Witold Rosa, Ireneusz Wasilewski, Marcin Szczakiel, Tomasz Zawadzak, Aleksander Skrzydłowski, Grzegorz Otrzonsek

Zespół ds. Kontroli Kół Łowieckich:

Przewodniczący: Tomasz Kurek

Członkowie: Jacek Molenda, Marcin Stokłosa, Jacek Matus, Mirosław Truchan, Paweł Kunicki

Zespół ds. kontaktów międzynarodowych:

Przewodniczący: Zygmunt Łukaszczyk

Członkowie: Artur Nizioł, Mirosław Truchan

Komisja Prawna: 

Przewodniczący: Tomasz Jarek 

Wiceprzewodniczący: Piotr Kowalski

Członkowie: Anna Stuglik- Rotarska, Martin Bożek, Piotr Trybalski

Osoby zainteresowane pracami w komisjach są proszone o zgłaszanie swojej kandydatury  na adres Łowczego Okręgowego m.gawdzik@pzlow.pl wraz z krótkim uzasadnieniem.

SKŁAD KOMISJI ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE STRUKTURY