Projekt rozporządzenia dot. wniosków o dzierżawę obwodów

Poniżej projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.
Proszę o zapoznanie się z powyższym materiałem oraz o przekazane uwag i sugestii na email:
zo.katowice@pzlow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2020 r.