Powołanie Komisji ds. Kontroli Kół Łowieckich i Zwalczania Kłusownictwa.

W ślad za uchwałą nr 24/11/2020 z dn. 05.11.2020 r. w tym tygodniu wręczono nominacje członkom Komisji ds. Kontroli Kół Łowieckich i Zwalczania Kłusownictwa. Na przewodniczącego Komisji został powołany Kol. Tomasz Kurek, na jej członka Kol. Jacek Molenda.