Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej ostateczny termin-16.10.2021

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
informujemy iż  16.10.2021 od godziny 9:00 do godziny 12:00 odbędzie się dodatkowa ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej (ostateczny termin) w siedzibie ZO.