Obowiązkowe szkolenie weterynaryjne dla nowo wstępujących i myśliwych

Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach informuje, iż w dniach 21 i 27 marca 2021 r wraz z ZO PZŁ Kraków planuje przeprowadzić szkolenie dla myśliwych i kandydatów do PZŁ z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych. Informujemy, że 27 grudnia 2020 r. utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010.

Szkolenie odbywać się będzie, o ile nie zmienią się obowiązujące obostrzenia sanitarne, w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, aplikację Microsoft Teams umożliwiającą połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą w godzinach od 9:00 – 15:00.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest

  1. dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 150,00 zł do dnia 19 marca br. na konto Zarządu Okręgowego

ING BANK ŚLĄSKI nr 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530

2. Przesłanie na adres e-mail zo.katowice@pzlow.pl: imienia i nazwiska, numeru PESEL , potwierdzenia opłaty za szkolenie oraz aktualnego adresu e-mail , na który będziemy przesyłać bieżącą korespondencję dotyczącą przebiegu szkolenia i kody dostępowe do aplikacji.

Szkolenie odbędzie się na platformie Teams. Proszę ściągnąć sobie program na swój komputer/ laptopa. W razie problemów technicznych z instalacją można dzwonić: 693 228 200 lub 728 551 666. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik otrzyma indywidualny login i hasło do Teams.