Myśliwska Paczka- trzecia edycja akcji ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

1 grudnia startujemy z kolejną edycją akcji Myśliwska Paczka.

Tegoroczny regulamin został zmieniony tak, żeby można było pomagać także osobom indywidualnym. Kilka słów przypomnienia na temat akcji : “Myśliwska paczka” to okołoświąteczna akcja skierowana do myśliwych niezrzeszonych i zrzeszonych w kołach łowieckich w Polskim Związku Łowieckim. Koła same wybierają placówki, które chcą wesprzeć, a z ich przedstawicielami ustalają listę najpotrzebniejszych rzeczy, które znajdują się w paczkach. Jest to akcja bezgotówkowa! Beneficjentami są przede wszystkim domy dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów i od tego roku osoby indywidualne, które potrzebują wsparcia.
W zeszłym roku w akcji udział wzięły 103 koła łowieckie, wsparły 98 placówek na łączną kwotę 147 527 zł.

Koła z naszego okręgu, które wezmą udział w akcji, proszone są o:

1. zapoznanie się z Regulaminem akcji w załączeniu

2. po zakończonej akcji, najpóźniej o dnia 3 stycznia 2021 roku, dosłanie na adres zo.katowice@pzlow.pl raportu zawierającego następujące informacje: dane koła, jakie placówki zostały obdarowane, ewentualnie ile osób zostało obdarowanych, na jaką mniej więcej kwotę (pomoc ma charakter rzeczowy, a nie gotówkowy).