cd Myśliwi roznoszą prezenty- Myśliwska Paczka, rejon gliwicki 🎅🏻☃️❄️🌿💝

Koła Łowieckie działające w rejonie gliwickim tj. „Darz Bór” Gliwice, „Cis” Gliwice i Gliwickie Koło Łowieckie „Daniel”  podjęły decyzję o wspólnym wsparciu  Regionalnych Placówek Opiekuńczo – Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 prowadzonych przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 25.

Myśliwi przekazali dzieciom, według wskazanych potrzeb: środki higieny osobistej – pampersy, chusteczki; żywność dedykowaną dla dzieci – soczki, kaszki oraz słodycze.