• Strona główna
  • Wpisy
  • Międzynarodowa Ocena Pracy tropowców i posokowców- Kynologiczne święto w Orzeszu 22 maja 2021 r.

Międzynarodowa Ocena Pracy tropowców i posokowców- Kynologiczne święto w Orzeszu 22 maja 2021 r.

W dniu 22.05.2021 r. odbyła się Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców i Tropowców, organizowana przez nasz Zarząd Okręgowy przy udziale Komisji Kynologicznej PZŁ w Katowicach. Była to nie lada gratka dla wielu przewodników, bowiem ostatni czas pandemii spowodował praktyczny przestój w organizacji imprez kynologicznych w Polsce. Dla nas z trzech powodów było to najważniejsze tegoroczne wydarzenie w kynologii okręgowej. Po pierwsze – ranga międzynarodowa oraz organizacja tej imprezy w nowym miejscu, tj. na terenach Koła Łowieckiego Hubertus w Orzeszu. W tym miejscu ogromne brawa i podziękowania dla zarządu i wszystkich kolegów zaangażowanych w ocenę na czele z Kolegą Łowczym KŁ Hubertus Arkadiuszem Waleczkiem. Po drugie – uczestnictwo władz naczelnych PZŁ, tj. komisji kynologicznej przy NRŁ oraz samego Łowczego Krajowego Kolegi Pawła Lisiaka,  któremu kynologia jest bliska sercu od ponad 20 lat. To bardzo duże wyróżnienie gościć w naszych progach elitę polskiej kynologii. Po trzecie – integracja środowiska pasjonatów i promocja kynologii wśród osób z całego kraju, która stawia nasz okręg w czołówce polskich imprez kynologicznych.

W wydarzeniu uczestniczyło 11 tropowców oraz 7 posokowców. Komisja sędziowska w składzie: Wojciech Galwas – sędzia główny, Marzena Błońska, Marta Kapelska, Piotr Błoński, Grzegorz Lietz, przyznała w tropowcach 6 dyplomów I stopnia i 1 dyplom III stopnia, a w posokowcach 2 dyplomy III stopnia. Kolega Jarek Mazur wraz ze swoim gończym polskim ENZO z Beskidzkiego Matecznika okazali się najskuteczniejszym zespołem w tropowcach. Natomiast w grupie posokowców najwyższą liczbę punktów i dyplom III stopnia zdobyła suka BERETTA z Wiatrakowej Góry Koleżanki Anny Majdackiej. Najlepszym przewodnikiem wybrany został Kolega Piotr Jelonkiewicz prowadzący 2 psy rasy ogar polski.

Bardzo cieszymy się z obecności władz naczelnych z Łowczym Krajowym Pawłem Lisiakiem na czele podczas kynologicznego święta w naszym okręgu. Łowczy po raz kolejny pokazał, że kynologia jest dla naszej organizacji bardzo ważna. Zarówno on, jak i Kolega Michał Piątyszek, osobiście na końcu ścieżek odgrywali na rogu myśliwskim dzika na pokocie psom, które z sukcesem zakończyły ścieżki. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice z Łowczym Okręgowym Michałem Gawdzikiem i Komisją Kynologiczną pod przewodnictwem Koleżanki Maryli Wic stanęli na wysokości zadania i uraczyli nas ucztą kynologiczną na międzynarodowym poziomie. Ogrom nagród, wspaniała atmosfera, liczna frekwencja przewodników i skuteczna współpraca wszystkich środowisk napawa optymizmem w tym ciężkim covidowym czasie.

 Składamy raz jeszcze gorące podziękowania za udział wszystkim uczestnikom, reprezentacji Zarządu Głównego w osobie Koleżanki Ewy Kraski, sędziom, asystentom, sygnalistom, sponsorom, w tym przede wszystkim producentowi karmy Addvena i każdemu, kto przyczynił się do sukcesu tego wydarzenia.

Dziękujemy przyjaciołom z Lasów Państwowych Marianowi Piganowi oraz Adamowi Albertusiakowi,  którzy również zaakcentowali swoją obecnością przychylność do tworzenia takich wydarzeń w Polsce.

Już dziś zapraszamy na kolejne kynologiczne spotkania w naszym okręgu. Wierzymy, że nowe tchnienie życia w kynologię okręgową przełoży się na jakość i pozytywny wizerunek PZŁ w Polsce.

Poplątania otoku.

Komisja Kynologiczna PZŁ w Katowicach

zdjęcia https://pzlkatowice.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-ocena-pracy-tropowcow-i-posokowcow-22-23-maja-2021-r/