Kurs na selekcjonera w trybie stacjonarnym 24-28 maja- ostatnie miejsca!!!

W dniach 24.05-28.05.2021 r odbędzie się kurs dla selekcjonerów.

EDIT: Zgodnie z nowym rozporządzeniem COVID- kurs może się odbywać w trybie stacjonarnym. Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami szkolenie odbywać się może w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą wg. harmonogramu, który zostanie przesłany kursantom do 21.05.2021. Wykłady odbywać się będą od godz. 15-tej.

Zapisy do dnia 20 maja.

Warunkiem zapisu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 950,00 zł ( cena obejmuje koszt egzaminu) na konto Zarządu Okręgowego

ING Bank Śląski 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530

oraz zgłoszenie mailowe na adres kursy.katowice@pzlow.pl (również do 20 maja) zawierające:

– potwierdzenie opłaty za szkolenie

– imię i nazwisko kursanta

– aktualny telefon kontaktowy

– aktualny adres e-mail, który będzie służył do logowania do Teams (nie może być już używany w Teams ani w jakimkolwiek komunikatorze np. skype).

W ramach opłaty za kurs i egzamin kursanci otrzymują podręczniki.

W przypadku zmiany obostrzeń i możliwości organizacji zgromadzeń kurs odbędzie się w trybie stacjonarnym.

PLANOWANE EGZAMINY DLA SELEKCJONERÓW

Egzamin dla selekcjonerów – 14, 15.06.2021 r., godz. 9:00, siedziba ZO PZŁ w Katowicach, adres: Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2

Egzamin poprawkowy dla selekcjonerów – 28.06.2021 r., godz. 9:00, siedziba ZO PZŁ w Katowicach, adres: Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2