INFORMACJA o kursie dla nowo wstępujących

Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice informuje, że w dniach 12.04. – 27.04.2021 planuje zorganizowanie  szkolenia  dla kandydatów do PZŁ w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą wg. harmonogramu, który zostanie udostępniony w najbliższych dniach. Wykłady w dni powszechne odbywać się będą od godz. 15-tej, a w soboty niedzielę od godz. 9-tej.

Zajęcia na strzelnicy odbędą się wg oddzielnego harmonogramu, który zostanie podany do wiadomości po rozpoczęciu kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 1950,00 zł ( cena obejmuje koszt egzaminu) do dnia 8 kwietnia na konto Zarządu Okręgowego

ING Bank Śląski 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530

Ponadto:

– za obowiązkowe  szkolenia będące jednym z elementów stażu z zakresu podstaw kynologii i  z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z bronią myśliwską – koszt 60 zł

W ramach opłaty za kurs i egzamin kursanci otrzymują:

–  podręczniki

– 3 treningi strzeleckie z amunicją

– pakiet ochronny ( czapka , ochronniki słuchu, okulary ochronne)

– darmowy wstęp na strzelnicę w celu treningów strzeleckich ( normalnie opłata 20 zł)

Dodatkowo gratisowo od ZP PZŁ Katowice -półroczna prenumerata Łowca Polskiego od 01.05.2021

Materiały szkoleniowe wydawane będą w siedzibie ZO , z zachowaniem reżimu sanitarnego, w terminie podanym uczestnikom e-mailowo.

Potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz aktualny adres e-mail należy przesłać na adres zo.katowice@pzlow.pl

Na podany adres będziemy przesyłać bieżącą korespondencje dotyczącą przebiegu szkolenia , kody dostępowe do aplikacji , harmonogram szkolenia oraz inne ważne informacje dotyczące szkolenia i egzaminów.

Przypominamy o obowiązkowym ubezpieczeniu się  od NW .

W wypadku ubezpieczenia się poprzez PZŁ należy wpłacić   na konto  43 zł lub okazać potwierdzenie ubezpieczenia od NW u dowolnego ubezpieczyciela ( nr polisy).

Ponadto każdy myśliwy zobowiązany jest do odbycia szkolenia tzw. weterynaryjnego, który zorganizujemy w ramach szkolenia kandydatów – koszt 150, 00 zł

W przypadku zmiany obostrzeń i możliwości organizacji zgromadzeń kurs odbędzie się w trybie stacjonarnym.

                                                              Łowczy Okręgowy

                                                                Michał Gawdzik.