Egzamin dla selekcjonerów i poprawkowy (nowo wstępujący, selekcjonerzy)

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 , ZO PZŁ Katowice
odwołuje egzaminy dla selekcjonerów zaplanowane na 9, 10 listopada oraz poprawkowy w dniu 25 listopad 2020 r.  Nowe terminy zostaną ustalone po zmianie obecnie obowiązujących obostrzeń dotyczących COVID-19.