cd Myśliwskiej Paczki- KŁ Trop Mysłowice🎅🏻☃️❄️🌿💝

W dniu 17 grudnia 2020 roku Zarząd Koła Łowieckiego „TROP” Mysłowice odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Podczas spotkania złożyli na ręce Pani dyrektor Jadwigi Janus – Myśliwską paczkę (bony towarowe ) oraz świąteczne życzenia dla wszystkich mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Od Dyrekcji oraz mieszkańców otrzymaliśmy podziękowania dla całego KOŁA ŁOWIECKIEGO „TROP” za okazaną pomoc, życzliwość i współpracę na rzecz mieszkańców Domu Pomocy w Mysłowicach.