cd Myśliwskiej Paczki- KŁ Leśnik Kobiór🎅🏻☃️❄️🌿💝

Myśliwska Paczka za sprawą KŁ Leśnik z Kobióra powędrowała tym razem do dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wyrach.