cd Myśliwska Paczka- KŁ Bór Dąbrowa Górnicza 🎅🏻☃️❄️🌿💝

Nasi koledzy z okręgu zagłębiowskiego nie próżnują. Tuż przed Świętami KŁ Bór Dąbrowa Górnicza przekazał paczki na ręce dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Koło zakupiło środki spożywcze i odzież dla potrzebujących uczniów.