Polski Związek Łowiecki
Okręg katowicki Polskiego Związku Łowieckiego to obszar stanowiący część województwa śląskiego, leży w zachodniej części pasa wyżyn południowo - polskich. Północną część naszego okręgu zajmują pagórkowate obszary Wyżyny Śląskiej i Krakowskiej, w części południowej pofałdowany Płaskowyż Rybnicki. To teren pełen przyrodniczych sprzeczności.
Zarząd Okręgowy Katowice
Z jednej strony aglomeracja śląska, skupisko dużych miast, zagęszczenie ludności, rozwinięta sieć dróg i autostrad, zdegradowane przez przemysł ciężki środowisko, z drugiej strony bardzo duża lesistość wynosząca ponad 60% powierzchni obwodów łowieckich, wspaniałe parki krajobrazowe, rezerwaty, w tym również, łączący się z historią łowiectwa rezerwat „Żubrowisko” – utworzony dla ochrony populacji żubra oraz pomniki przyrody.
Polski Związek Łowiecki
W zakresie terytorialnym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach znajduje się 106 obwodów łowieckich o całkowitej powierzchni 634 697 hektarów. W okręgu zarejestrowane są 103 koła łowieckie, około 4215 myśliwych w tym 158 dian.
Previous
Next

Darz Bór – Dasz krew!

Przy okazji Dnia Dziecka z PZŁ, który odbył się w Ogrodzieńcu w dniu 6 czerwca b.r., ZO Katowice zaprosił ponownie do współpracy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach z ambulansem do pobierania krwi. Mimo trudnej pogody (upał) na oddanie krwi zgłosiło się prawie 20 osób. Dziękujemy! Nie zapominajmy, że dzięki takim inicjatywom ratujemy ludzkie życie! Oddając jedną jednostkę krwi, ratujesz życie aż trzech osób. Oddając krew 4 lub 6 razy do roku, możesz uratować nawet 24 osoby! Brzmi niesamowicie? Takie właśnie jest! Podziel się krwią! Zachęcamy do zgłaszania się na pobrania krwi w Waszej miejscowości lub najbliższej okolicy. Tu znajdziecie kalendarium mobilnego punktu pobrań i stacjonarnych (działających stale) oddziałów terenowych RCKiK w Katowicach: https://rckik-katowice.pl/kalendarium Tu znajdziesz informacje jak przygotować się do pobrania krwi: https://rckik-katowice.pl/droga-dawcy-krwi Z tego miejsca przypominamy, aby przed rejestracją w punktach krwiodawstwa podać informację, że krwiodawca będzie oddawać krew na hasło “Darz Bór – Dasz Krew”.

c.d. Na tropie dobrej zabawy, Dzień Dziecka z PZŁ- sprawozdanie i relacje filmowe

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego zorganizował wydarzenie „Na tropie dobrej zabawy, Dzień Dziecka z PZŁ” . Impreza odbyła się w dniu 6 czerwca b.r. we współpracy z Zamkiem Ogrodzieniec, na terenie podzamcza. Wydarzenie miało na celu świętowanie Dnia Dziecka jak również promocję kultury łowieckiej, kynologii i sokolnictwa oraz edukację przyrodniczą i ekologiczną. Tym bardziej, że 5 czerwca to Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska. Nad wydarzeniem patronat objęła Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W organizację wydarzenia aktywnie włączyła się Łowcza Rejonu Zawierciańskiego Olga Oleksiak i lokalne Koła Łowieckie. Do organizacji wydarzenia dołączyły Lasy Państwowe, w tym trzy nadleśnictwa (Katowice, Siewierz, Brynek), Leśne Pogotowie w Mikołowie. Jako wydarzenia towarzyszące zorganizowano z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zbiórkę krwi pod hasłem DARZ BÓR- DASZ KREW. W trakcie wydarzenia przeprowadzono zbiórkę publiczną nr 46/2021/399/OR, we współpracy z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą” na rzecz podopiecznej Fundacji Emilii Krzykawskiej. W imprezie brali udział zaproszeni podopieczni Domu Dziecka w Chruszczobrodzie i świetlicy środowiskowej Bezpieczna Twierdza z Katowic. Prestiżowa lokalizacja imprezy, jednocześnie poza siedzibą Zarządu Okręgowego miała na celu zebranie jak najszerszego grona odbiorców wydarzenia, adresatów promocji,  także niebędących myśliwymi. Mieszkańcy Siemianowic czyli najbliższej okolicy naszej siedziby nas już dobrze znają- wielokrotnie brali udział w różnych wydarzeniach przez nas organizowanych. Tym razem w  wydarzeniu uczestniczyło prawie 3 tysiące osób (biletowanych) oraz kilkuset myśliwych z dziećmi (dzieci myśliwych uczestniczyły w wydarzeniu za darmo) i zaproszeni goście- czyli cel promocyjny został osiągnięty. W ramach umowy ze Spółką Zamek teren, na którym odbywało się wydarzenie został nam udostępniony bezpłatnie wraz z częścią infrastruktury. Zamek zabezpieczył również opiekę medyczną uczestnikom wydarzenia. Impreza, organizowana z wielkim rozmachem, wymagała wielkiego wysiłku i pracy społecznej wielu osób. W przygotowanie i obsługę wydarzenia zaangażowano w sumie ok. 100 wolontariuszy. Lokalne koła łowieckie zorganizowały, we współpracy z OSP ławki, stoły i namioty oraz wystawiły stoiska z fotografią i rysunkiem. Pozyskano nagrody i gadżety, które najmłodsi mogli wygrać w licznych konkursach na stoiskach edukacyjnych. Dodatkowo Zarząd Okręgowy ufundował prezent dla Emilii Krzykawskiej i nagrody w konkursie wiedzy przyrodniczej dla 15 dzieci. Na stoiskach były dostępne cukierki z logo PZŁ, kubki i balony dla dzieci Wydarzenie było promowane na stronie oraz facebook  ZO PZŁ w Katowicach. W ramach promocji w prasie lokalnej ukazały się notki prasowe przed imprezą, w wersji papierowej i na portalu gazet: Dziennik Zachodni- wydanie piątkowe, Twoje Katowice- wydanie czwartkowe, Tygodnik Zagłębiowski- wydanie piątkowe. Przed wydarzeniem odbył się wywiad z Łowczym Okręgowym Michałem Gawdzikiem (program: Pokój na poddaszu) oraz w trakcie imprezy obecna była TVP Katowice, która w niedzielę wieczorem (w Aktualnościach) nadała materiał o naszej imprezie. Wydarzenie odbywało się wg następującego harmonogramu: Uroczyste rozpoczęcie imprezy 12.00 Koncert muzyki myśliwskiej 12.15 Pokaz psów myśliwskich 12.45 Konkurs wiedzy myśliwskiej 13.30 Sokolnicy- pokaz ptaków drapieżnych 14.15 Leśne Pogotowie w Mikołowie 15.00- wypuszczenie wyleczonych ptaków na wolność Akademia Małego Rycerza- 15.15 INNE ATRAKCJE DOSTĘPNE 12.00-17.00: Ambulans- RCKIK Katowice ,, DARZ BÓR DARZ KREW’’ Stoisko-Namiot edukacyjny Dian. Stoisko -paśnik, posyp,– edukacja myśliwi Stoisko z fotografią myśliwską opowieści myśliwych gwara łowiecka. Stoisko rysunek- jak narysować zwierzęta i las -malowanki. Stoisko- gniazda, budki lęgowe i kosze dla kaczek. Stoisko – Edukacyjne myśliwi. Pokaz Łuków bloczkowych i tradycyjnych. Stoiska edukacyjne Lasów Państwowych. Psie zaprzęgi i adopcje psów ras północnych- Stowarzyszenie Szajka Szarego Wilka. Namioty edukacyjne. Wioska Rycerska Zamek. Stoisko edukacyjne- tropy z masy solnej. Archery tag – strzelanie do celu. Stoisko- malowanie buziek. Zagroda Leśnego Pogotowia w Mikołowie i Nadleśnictwa Katowice. W ramach zbiórki publicznej na rzecz Emilii Krzykawskiej zebrano 1999,03 zł. Dodatkowo ZO PZŁ w Katowicach przekazał na rzecz dziewczynki czek o wartości 1000,00 zł. Z Zamkiem uzgodniliśmy dodatkowo, że część środków ze sprzedaży biletów zostanie również przekazana na rzecz Emilii. Wyasygnowana przez Zamek kwota to 2000,00 zł. Łącznie przekazano na rzecz dziewczynki 4999,03 zł.

Zaproszenie na XXXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich 3-4 lipca 2021 r.

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego- nowo wstępujący i selekcjonerzy

W związku z decyzją Zarządu Okręgowego ulega przesunięciu termin egzaminu poprawkowego dla nowo wstępujących i selekcjonerów z 28 czerwca na 5 lipca. Egzamin odbędzie się o godz.9.00 w Siemianowicach Śląskich ul. Zwycięstwa 2 (siedziba ZO PZŁ w Katowicach). Obecność na egzaminie proszę obowiązkowo potwierdzić do dnia 24 czerwca b.r. przesyłając maila na adres: kursy.katowice@pzlow.pl.

Wyłączenia strzelnicy z użytkowania – bieżący tydzień- szczegóły w aktualnościach

Informujemy iż ze względu na treningi dla nowo wstępujących oraz strzelania służb mundurowych i odbywające się na strzelnicy zawody oraz w poniedziałki- prace gospodarcze, wyłączamy czasowo z użytkowania niektóre osie lub całą strzelnicę – szczegóły w załączniku.

Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych

Aktualności

Darz Bór – Dasz krew!

Przy okazji Dnia Dziecka z PZŁ, który odbył się w Ogrodzieńcu w dniu 6 czerwca b.r., ZO Katowice zaprosił ponownie do współpracy Regionalne Centrum Krwiodawstwa…

Komunikaty

Galeria

Eventy

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną ofertę na rok 2021 przedstawimy wkrótce. Kontakt ws. organizacji imprez, wynajmu terenu, sal szkoleniowych itp. : Anna Skrzyńska tel.…